Abdijavonden - Lezing

 

inleider

Jaak Haers

 

titel

‘Hedendaagse reflecties over de schepping’

 

waar

Abdijkerk Achelse Kluis

 

wanneer

maandag 25 januari 2010
20:00 uur tot 21:00 uur

   

voorafgaand: 19:30 uur gezongen dagafsluiting - completen

Wat betekent het geloof dat God Schepper is van hemel en aarde? Hoe verhoudt God zich tot de geschapen orde? Welke plaats heeft de mens in de schepping en welke rol speelt hij daarin? Wat houdt het voor de mens in om beeld van God te zijn en wat betekent dit voor de menselijke verhouding tot de ruimere schepping?
Het christelijk scheppingsgeloof roept ook een zekere spanning op met de moderne wetenschap.
Wat verstaan we precies onder Gods scheppingsact? Indringende vragen, die de moderne, zoekende mens bezighouden.

Jacques Haers (*1956) is jezu´et en professor systematische theologie aan de faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven. Theologie is voor hem geen abstract gebeuren. Zijn interesse gaat uit naar contextuele en bevrijdingstheologie, naar ontmoetingstheologie, naar theologie die antwoorden zoekt op fundamentele vragen en die raakpunten heeft met universele thema's als maatschappelijke uitsluiting, verzoening en vrede, ecologie,...
De kerk is voor hem een plaats van ontmoetingen, een veld van spanningen en een ruimte voor onderscheiding: Hij publiceerde Verschillende boeken, o.a. 'Kansanderen. Liefhebben vanuit de marge' en 'Wrede weefsels / Vrede weefsels.' Ook zijn bijdragen over de 'scheppingstheologie' als een 'web van spanningen en relaties' kregen veel aandacht.


 (terug naar Abdijavonden) 

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 12 december 2010