Abdijavonden

Viermaal per jaar houdt een gastspreker een lezing in verband met geloof en spiritualiteit. Dat de Achelse Kluis hiervoor als kader dient, is geen toeval. Van oudsher is de Kluis een oord van gebed en bezinning.
De aanwezigen worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de completen. Op die manier krijgen zij de gelegenheid even mee te deinen op het ritme en de Godsverbondenheid van de monnikengemeenschap.

De Abdijavonden zijn toegankelijk voor iedereen. Aanmelden is niet nodig.
De deelname is zonder kosten; een vrijwillige bijdrage wordt ten zeerste op prijs gesteld.

De lezingen worden aangekondigd in het tijdschrift "De Kluis" en hieronder op de website. De aankondiging omvat een voorstelling van de inleider en een beknopte weergave van de inhoud. Het verslag van elke lezing verschijnt in "De Kluis".

 
Avondindeling

Doel

Werkwijze

Programma 2011-2012
 

maandag 10 okt. 2011

Jürgen Mettepenningen

‘Christelijke identiteit beleven vandaag en morgen’

 meer informatie 

maandag 14 nov. 2011

Sabine Van Huffel

‘De kracht van geloven: wetenschap en leiderschap, liefde en gezin en dood van binnenuit ervaren’

 meer informatie 

maandag 13 febr. 2012

Frank Bosman

‘Maria Magdalena: tussen mythe en werkelijkheid’

 meer informatie 

maandag 19 maart 2012

Huub Schumacher

‘Achter de grens van het sterven – Een modern christelijke visie op ons oneindigheidsverlangen.’

 meer informatie 

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 30 augustus 2012