Abdijavonden

Viermaal per jaar houdt een gastspreker een lezing in verband met geloof en spiritualiteit. Dat de Achelse Kluis hiervoor als kader dient, is geen toeval. Van oudsher is de Kluis een oord van gebed en bezinning.
De aanwezigen worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de completen. Op die manier krijgen zij de gelegenheid even mee te deinen op het ritme en de Godsverbondenheid van de monnikengemeenschap.

De Abdijavonden zijn toegankelijk voor iedereen. Aanmelden is niet nodig.
De deelname is zonder kosten; een vrijwillige bijdrage wordt ten zeerste op prijs gesteld.

De lezingen worden aangekondigd in het tijdschrift "De Kluis" en hieronder op de website. De aankondiging omvat een voorstelling van de inleider en een beknopte weergave van de inhoud. Het verslag van elke lezing verschijnt in "De Kluis".

 
Avondindeling

Doel

Werkwijze

Programma 2012-2013
 

maandag 8 okt. 2012

Johan Graafland

‘De kredietcrisis en de rol van christelijke spiritualiteit in de economie’

 meer informatie 

maandag 19 nov. 2012
(50ste Abdijavond – Jubileumavond)

Bert Claerhout

‘Geloven vandaag’

 meer informatie 

maandag 18 febr. 2013

Marianne Witvliet

‘Loslaten: levenskunst of genade? – Een getuigenis’

 meer informatie 

maandag 18 maart 2013

Bénédicte Lemmelijn

‘De Bijbel een (g)oude(n) gids? – Bijbelse antwoorden op menselijke vragen.’

 meer informatie 

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 08 juli 2013