Het koorgebed

Vanaf de oudste christelijke tijden komen de monniken en monialen tot op de dag van vandaag naast de dagelijkse eucharistie enkele malen gedurende de dag bijeen voor het (gezongen) koorgebed. Het is een moment van stilte en bezinning.

Het koorgebed bestaat gewoonlijk uit een zevental gebedsmomenten (officies): metten, lauden, terts, sext, noon, vespers en completen. De namen verwijzen naar de tijd waarop de officies plaatsvinden. Zo worden de vespers (vesper betekent avond) aan het einde van de dag gebeden. De officies bestaan uit psalmen, lezingen, gebeden en hymnen.

De monniken van de Achelse Kluis kennen de volgende gebedsmomenten:

DAGORDE VAN HET OFFICIE

 

zondag  *)

maandag
t/m vrijdag

zaterdag

Nachtofficie (metten)

04:30 uur

04:30 uur

04:30 uur

Lauden

07:30 uur

07:30 uur

07:30 uur

Hoogmis ***)

10:45 uur  **)

 

11:00 uur

Middaggebed ***)

 

11:45 uur

 

Vespers  ***)

17:30 uur

 

17:30 uur

Vespers + Eucharistie ***)

 

17:30 uur

 

Dagsluiting

20:30 uur

20:30 uur

20:30 uur

 

*)

Op de Christelijke feestdagen die op weekdagen vallen, geldt de dagorde van zondag:
Dat zijn: Nieuwjaar, Driekoningen, tweede paasdag, Hemelvaart, tweede pinksterdag, Maria Tenhemelopneming, Allerheiligen, Allerzielen, eerste en tweede kerstdag.

**)

Gewoonlijk zingen de monniken de misgezangen in het gregoriaans en Nederlands. Elke vierde zondag van de maand verzorgt Schola Cantorum Achel (zie Schola) de misgezangen in de hoogmis. Dat staat vermeld in de  agenda . Als andere koren de dienst opluisteren, staat dat ook vermeld in de  agenda .

***)

Bij deze koorgebeden is iedereen welkom. De overige koorgebeden zijn besloten voor de monniken.

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 02 december 2016