De monnikengemeenschap

Het wapenschild van de abdij, drie bomen langs een watervliet, drukt de roeping en de zending uit van de cisterciŽnzer- communiteit: een gemeenschap die naar boven wijst, stevig verankerd in de werkelijkheid van de wereld die voorbijvliedt.

De monnikengemeenschap van de Sint-Benedictusabdij behoort tot de ‘Orde van de CisterciŽnzers van de Strikte Observantie’, in de volksmond ‘trappisten’ genoemd. De orde leeft volgens de Regel van Benedictus.

In de vijfde eeuw wilde Benedictus het leven van monnikengemeenschappen ordenen en richting geven. Vůůr hem leefden Godzoekers vooral als eremieten en kluizenaars in de woestijnen van het Midden-Oosten. De Regel van Benedictus werd het basisconcept voor heel wat kloosters in de middeleeuwen, waaronder de grote ‘Orde van Cluny’.

CÓteaux

In 1098 stichtte de heilige Robertus met een groep monniken een nieuw klooster in CÓteaux (de Franse Bourgogne). Ze zetten zich daarmee af tegen bepaalde religieuze praktijken die in het machtige Cluny waren gegroeid en die te ver af lagen van het oorspronkelijke ideaal. Het opzet van CÓteaux was terug te keren naar de beginselen van de Regel van Benedictus. Van de Latijnse benaming van CÓteaux, ‘Cistercium’, is de naam ‘cisterciŽnzers’ afgeleid.

Na een moeizame start en dankzij de inspiratie en de gedrevenheid van Bernardus van Clairvaux kende CÓteaux in de twaalfde eeuw een grote bloei, met stichtingen van kloosters over heel Europa.

La Trappe

In de daaropvolgende eeuwen kwam er een terugval en ontstond discussie over de juiste toepassing van het monnikenideaal. In de zeventiende eeuw voerde abt de Rancť in zijn gemeenschap van ‘La Trappe’ in Soligny (NormandiŽ) een hervorming door. Hij was voorstander van een strengere invulling van het kloosterleven en knoopte daarmee terug aan met de traditie van de eerste eremieten en kluizenaars. Veel kloosters namen deze hervorming over. Zo ontstond de ‘Orde van de CisterciŽnzers van de Strikte Observantie’ (OCSE). En aangezien de beweging gegroeid was in ‘La Trappe’, werden deze monniken ‘trappisten’ genoemd.
Zie de officiŽle  website  van de orde (Frans, Spaans, Engels).

Het Tweede Vaticaans Concilie

Ook in onze contreien stonden trappistengemeenschappen lang bekend om hun uiterst strenge levenswijze. Wie er intrad sloot zich voorgoed af van het ‘wereldse leven’. Het Tweede Vaticaans Concilie bracht een zekere verademing, met het accent op broederlijk samenleven.

De Regel van Benedictus bleef echter al die tijd het uitgangspunt voor het leven van de monniken, dat berust op drie pijlers: biddend leven, leven in gemeenschap, leven van arbeid.

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 19 juli 2012