Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief was een uitgave van de Stichting Vrienden van de Achelse Kluis. en verschafte nieuws over evenementen van de Achelse Kluis en verslagen van de Abdijavonden en Kluisdagen.

Vanwege de veranderingen die in 2018 plaatsvinden in de Abdij met o.a. een andere communiteit heeft de Vriendenkring besloten om de uitgave van de Nieuwsbrief te beëindigen. De vierde uitgave was tevens de laatste.

Zo u wilt, kunt u nog één van de Nieuwsbrieven laten opsturen via email (klik  hier ).

Reeds verschenen

NUMMER

INHOUD

BEKIJKEN

4 - januari 2018

- Het is mooi geweest
- In memoriam Br. Marc
- Verslag Abdijavond 19 februari 2018 - inleider Geert van Oyen
    thema: De Marcuscode – Het geheim van het oudste evangelie
- Verslag Abdijavond 12 maart 2018 - inleider Anne Vandenhoeck
    thema: Over lijden en hoop –
               Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen in elk mensenleven
- Verslag Kluisdagen voorjaar 2018
    6 maart Inleider Marinus van den Berg, thema Lijden verlichten
              Op weg gaan met de ander
    21 maart Meditatiewandeling

klik hier

3 - januari 2018

- Ruimte voor een nieuw verhaal (toekomst)
- Verslag Vriendendag 16 september 2017 - inleider Roger Burggraeve
    thema: Als een platgetrapt graasprietje
- Verslag Abdijavond 2 oktober 2017 - inleider Marc Vervenne
    thema: God is in de hemel en jij bent op aarde
- Verslag Abdijavond 20 november 2017 - inleider Leo Feijen
    thema: Loslaten en thuiskomen
- Verslag Kluisdagen najaar 2017
    inleider Ton Roumen, thema geaarde spiritualiteit
    inleider Johannes Schiettecatte, thema Christelijke mystiek ...
- Spiritueel programma voorjaar 2018 - Abdijavonden en Kluisdagen

klik hier

2 - juli 2017

- Een toekomst voor de Achelse Kluis
- Programma Vriendendag 16 september 2017
- Verslag Abdijavond 20 maart 2017 - inleider mgr.Gerard de Korte
    thema: De toekomst van de Kerk
- Verslag Kluisdag 30 maart 2017 - Stilte- en natuurwandeling
- Spiritueel programma najaar 2017 - Abdijavonden en Kluisdagen

klik hier

1 - april 2017

- In memoriam Br. Luc
- Verslag Abdijavond 6 februari 2017 - inleider Leo Oosterveen
    thema: Christelijke traditie als bron van hoop voor een verdeelde wereld
- Verslag Kluisdag 22 februari 2017 - inleider Ria van den Brandt
    thema: Levenslessen van Etty Hillesum

klik hier

 

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 21 augustus 2018