Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief houdt u op de hoogte van nieuws, evenementen van de Achelse Kluis en verslagen van de Abdijavonden en Kluisdagen.

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrienden van de Achelse Kluis.
De nieuwsbrief is een opvolging van het tijdschrift "De Kluis" dat na 60 jaren in december 2016 voor het laatst is verschenen. Het tijdschrift had de naam "Abdijleven" tot aan de jaargang 2010.

De nieuwsbrief zal enkele malen per jaar verschijnen.
U kunt zich opgeven voor:
- ofwel de digitale versie, die per email wordt verstuurd (kosteloos; giften zijn welkom!);
- ofwel de papieren versie, die per post wordt toegezonden (€ 10,- per jaar).

Uw bijdrage of gift kunt u overmaken op het rekeningnummer: 
     IBAN: BE36 7350 3187 3881
     BIC:   KREDBEBB
               t.n.v. St.-Benedictusabdij
met vermelding: Nieuwsbrief of Gift

Indien u zich wilt aanmelden voor deze Nieuwsbrief kunt u  hier  klikken.
De Vriendenkring dankt u bij voorbaat voor uw aanmelding.

Reeds verschenen

NUMMER

INHOUD

BEKIJKEN

2 - juli 2017

- Een toekomst voor de Achelse Kluis
- Programma Vriendendag 16 september 2017
- Verslag Abdijavond 20 maart 2017 - inleider mgr.Gerard de Korte
    thema: De toekomst van de Kerk
- Verslag Kluisdag 30 maart 2017 - Stilte- en natuurwandeling
- Spiritueel programma najaar 2017 - Abdijavonden en Kluisdagen

klik hier

1 - april 2017

- In memoriam Br. Luc
- Verslag Abdijavond 6 februari 2017 - inleider Leo Oosterveen
    thema: Christelijke traditie als bron van hoop voor een verdeelde wereld
- Verslag Kluisdag 22 februari 2017 - inleider Ria van den Brandt
    thema: Levenslessen van Etty Hillesum

klik hier

 

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 12 augustus 2017