De toekomst van de Achelse Kluis

Nieuwe gemeenschap in de Kluis

Op 6 september 2017 publiceerde het bisdom Hasselt een persbericht waaruit volgend citaat:

De bisschop van Hasselt, Mgr. Patrick Hoogmartens, heeft zijn zegen gegeven over de komst van een nieuwe katholieke gemeenschap in de Sint-Benedictusabdij van Achel, ook wel bekend als de Achelse Kluis. Met de leefgemeenschap ‘Fazenda da Esperança’ – boerderij van de hoop – blijft de abdij van Achel na 170 jaar ook in de toekomst een plaats van gebed en spiritualiteit. Als alles vlot verloopt, start de nieuwe gemeenschap in het voorjaar van 2018.

Zie hier de volledige tekst van de persmededeling.

Op 13 oktober 2018 werd de gemeenschap Fazenda da Esperança officieel ingehuldigd in een pontificale hoogmis, voorgegaan door mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt.

Herberg, abdijwinkel en brouwerij

De nieuwe situatie heeft betrekking op het kloostergedeelte van de Achelse Kluis, inclusief de abdijkerk.
De activiteiten van de herberg, de abdijwinkel en de brouwerij worden niet beïnvloed door de nieuwe situatie en blijven bestaan.

De liturgische vieringen in de Kluis

De liturgische vieringen van de Trappistengemeenschap waren vanaf het begin van 2018 niet meer openbaar. De nieuwe gemeenschap Fazenda heeft haar eigen dagritme. Er zijn twee eucharistievieringen in de week, waarbij ook gelovigen van buiten welkom zijn: woensdag om 17:30 u. en zondag 17:00 u.
Zie liturgie bij Fazenda.

Vrienden van de Achelse Kluis, Nieuwsbrief, Abdijavonden, Kluisdagen, Vriendendag

Omdat de Achelse Kluis een andere invulling heeft gekregen, heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van de Achelse Kluis besloten tot opheffing van de Stichting in september 2018.
De activiteiten die door de Vrienden werden georganiseerd zijn daarom ook beëindigd.
Dit betreft: de Nieuwsbrief, de Abdijavonden, de Kluisdagen en de Vriendendag.

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 11 juni 2019