De toekomst van de Achelse Kluis

Nieuwe gemeenschap in de Kluis

Op 6 september 2017 publiceerde het bisdom Hasselt een persbericht waaruit volgend citaat:

De bisschop van Hasselt, Mgr. Patrick Hoogmartens, heeft zijn zegen gegeven over de komst van een nieuwe katholieke gemeenschap in de Sint-Benedictusabdij van Achel, ook wel bekend als de Achelse Kluis. Met de leefgemeenschap ‘Fazenda da Esperança’ – boerderij van de hoop – blijft de abdij van Achel na 170 jaar ook in de toekomst een plaats van gebed en spiritualiteit. Als alles vlot verloopt, start de nieuwe gemeenschap in het voorjaar van 2018.

Zie hier de volledige tekst van de persmededeling.
Zie de website: "www.fazenda.org.br/alemanha/": voor meer informatie over de gemeenschap ‘Fazenda da Esperança’.

Herberg, galerie, voedingswinkel en brouwerij

De nieuwe situatie heeft slechts betrekking op het kloostergedeelte van de Achelse Kluis, inclusief de abdijkerk en het gastenhuis.
De activiteiten van de herberg, de galerie, de voedingswinkel en de brouwerij worden niet beïnvloed door de nieuwe situatie en blijven bestaan.

Einde van de liturgische vieringen in de Kluis per 1 februari 2018

Op eerste kerstdag 2017, na de eucharistieviering in de Achelse Kluis, werd in dit verband een aanvullende tekst voorgelezen: om de nieuwe bewoners van de Kluis de kans te geven om hun komst terdege voor te bereiden, worden er vanaf 1 februari 2018 geen zondagse eucharistievieringen meer gecelebreerd in de abdijkerk.
De dagelijkse liturgische diensten (het koorgebed) zijn ook beperkt.

Vrienden van de Achelse Kluis, Nieuwsbrief, Abdijavonden, Kluisdagen, Vriendendag

Omdat de Achelse Kluis een andere invulling zal krijgen, heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van de Achelse Kluis besloten tot opheffing van de Stichting.
De activiteiten die door de Vrienden werden georganiseerd zijn daarom ook beëindigd.
Dit betreft: de Nieuwsbrief, de Abdijavonden, de Kluisdagen en de Vriendendag.

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 17 mei 2018