Vriendendag zaterdag 8 oktober 2011

Dit jaar is deze zaterdag in oktober de dag van onze traditionele Vriendendag, terwijl in andere jaren de Vriendendag wordt gehouden in september.

Iedereen kan vrij aansluiten bij de eucharistieviering en de presentatie van de gastspreker.

Al wie geabonneerd is op het tijdschrift ‘De Kluis’ (voorheen ‘Abdijleven’), ontvangt een uitnodiging met inschrijvingsformulier voor deelname aan de broodmaaltijd.
We gaan we er van uit dat je ons tijdig, ten laatste 24 september, een seintje geeft, via een of telefonisch (011 80 07 66 voor België en 040 206 91 96 voor Nederland). 
 

Dagindeling

10:15 uur  onthaal

10:30 uur  eucharistieviering met de monniken

11:30 uur  pauze met de traditionele soepbedeling

12:00 uur  Lezing door Mgr. Ad van Luyn, bisschop-emeritus van Rotterdam

13:15 uur  broodmaaltijd (voor de abonnees die zich hebben aangemeld; er wordt een bijdrage van € 7,00 gevraagd voor de onkosten)

14:30 uur  sluiting en gelegenheid tot bezoek aan de galerie en de herberg
 

Mgr. Ad van Luyn nam in juni van dit jaar afscheid als bisschop van Rotterdam en als voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij is nog steeds voorzitter van de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie. Bovendien is hij president van Pax Christi Nederland.

Het onderwerp van zijn lezing is:

Bouwstenen voor een evenwichtig omgaan met de vraagstukken van deze tijd

Mgr. Van Luyn zal dieper ingaan op de complexiteit van de menselijke samenleving: mensen zijn autonome wezens, maar ze moeten ook rekening houden met anderen; naast het particulier belang is er het algemeen belang; en wettelijkheid is niet hetzelfde als gerechtigheid ... We hebben hier telkens te maken met polen van eenzelfde realiteit. Steeds weer gaat het erom ze in de juiste verhouding tot elkaar te zien. Dan pas kan er sprake zijn van evenwicht in visie en beleving.
Deze lezing wil bouwstenen aandragen voor een evenwichtige benadering van vraagstukken waarmee wij als samenleving worden geconfronteerd.
 

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 12 september 2011