Vriendendag zaterdag 29 september 2012

De dag van de traditionele Vriendendag wordt gewoontegetrouw in september gehouden.

Iedereen kan vrij aansluiten bij de eucharistieviering en de presentatie van de gastspreker.

Al wie geabonneerd is op het tijdschrift ‘De Kluis’ (voorheen ‘Abdijleven’), ontvangt een uitnodiging met inschrijvingsformulier voor deelname aan de broodmaaltijd.
We gaan we er van uit dat je ons tijdig, ten laatste 20 september, een seintje geeft, via een of telefonisch (011 80 07 60 voor België en 040-206 99 55 voor Nederland). 
 

Dagindeling

10:15 uur  onthaal

10:30 uur  eucharistieviering met de monniken
                 gezongen door  Schola Cantorum Achel  (Gregoriaans)

11:30 uur  pauze met de traditionele soepbedeling

12:00 uur  Lezing door Ferdinand Borger
                 De drempel van de stilte
                 Over belang, noodzaak en functie van stilteoorden

13:15 uur  broodmaaltijd (voor de abonnees die zich hebben aangemeld; bijdrage € 7,00 per gast, waarvoor tijdens de maaltijd wordt rondgegaan)

14:30 uur  sluiting en gelegenheid tot bezoek aan de galerie en de herberg
 

Ferdinand Borger is journalist en theoloog. Vanuit zijn bedrijf Tradere werkt hij als theatermaker en programmamaker, onder meer voor de publieke omroep. Begin dit jaar publiceerde hij het boek ‘Hemelse oorden – Tien spirituele pleisterplaatsen’. Hij brengt erin verslag uit over zijn bezoek aan stilteplekken in binnen- en buitenland. Zoals eerder uitvoerig besproken in ‘De Kluis’ 2012, nr.1, is het eerste hoofdstuk gewijd aan de Achelse Kluis. Ferdinand Borger kent dus de plek die op dit ogenblik zo’n moeilijke tijden doormaakt.

Met zijn lezing zal hij proberen aan te tonen waarom mensen in deze hectische wereld meer dan ooit verlangen naar oases van rust en eenvoud. In zijn verhaal wil hij ook een vergelijk maken tussen de ‘oude en nieuwe’ stilteplekken. Hij intrigeert hem hoe het komt dat er enerzijds een grote behoefte bestaat aan stilte, bezinning en pelgrimage, en dat anderzijds kerken en kloosters daar niet zomaar een antwoord op hebben.

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 15 september 2012