Vriendendag zaterdag 13 september 2014

De dag van de traditionele Vriendendag wordt gewoontegetrouw in september gehouden.

Iedereen kan vrij aansluiten bij de eucharistieviering en de presentatie van de gastspreker.

Al wie geabonneerd is op het tijdschrift ‘De Kluis’ (voorheen ‘Abdijleven’), ontvangt een uitnodiging met inschrijvingsformulier voor deelname aan de broodmaaltijd.
We gaan we er van uit dat je ons tijdig, ten laatste 7 september, een seintje geeft, via een of telefonisch (011 80 07 60 voor België en 040-206 99 55 voor Nederland). 
 

Dagindeling

10:15 uur  onthaal

10:30 uur  eucharistieviering met de monniken
                 gezongen door  Schola Cantorum Achel  (Gregoriaans)

11:30 uur  pauze met de traditionele soepbedeling

12:00 uur  Lezing door Matthijs Schouten
                 Thema: Van wie is de natuur nou eigenlijk: van ‘de Schepper’,
                 van ons of van zichzelf?

13:15 uur  broodmaaltijd

(voor de abonnees die zich hebben aangemeld; bijdrage € 10,00 per gast, waarvoor tijdens de maaltijd wordt rondgegaan)

14:30 uur  sluiting en gelegenheid tot bezoek aan de galerie en de herberg
 

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden. Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat we over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling en ook tussen culturen. De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie grondhouding - natuur - dagelijkse handelingspraktijk.

Matthijs G.C. Schouten (1952) is een Nederlandse bioloog die als ecoloog en filosoof in dienst is van Staatsbosbeheer. Hij heeft een aanstelling als bijzonder hoogleraar 'Ecologie en filosofie van het natuurherstel’ bij de Leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van de Universiteit Wageningen. Ook is hij hoogleraar ‘Natuur- en landschapsbescherming’ aan de Universiteit van Cork (Ierland).

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 26 juni 2014