Vriendendag zaterdag 19 september 2015

De dag van de traditionele Vriendendag wordt gewoontegetrouw in september gehouden.

Iedereen kan zonder aanmelding aansluiten bij de eucharistieviering en de presentatie van de gastspreker.

Al wie geabonneerd is op het tijdschrift ‘De Kluis’ (voorheen ‘Abdijleven’), ontvangt/ontving een uitnodiging met inschrijvingsformulier voor deelname aan de broodmaaltijd.
We gaan we er van uit dat je ons tijdig, ten laatste 7 september, een seintje geeft, via het inschrijvingsformulier of een of telefonisch (011 80 07 60 voor België en 040-206 99 55 voor Nederland). 
 

Dagindeling

10:15 uur  onthaal

10:30 uur  eucharistieviering met de monniken
                 gezongen door  Schola Cantorum Achel  (Gregoriaans)

11:30 uur  pauze met de traditionele soepbedeling

12:00 uur  Lezing door Johan Verstraeten
                 Titel: Franciscus, de paus die de kerk uit haar comfortzone haalde

13:15 uur  broodmaaltijd
                 voor de abonnees die zich hebben aangemeld;
                 bijdrage € 10,00 per gast, waarvoor tijdens de maaltijd wordt rondgegaan

14:30 uur  sluiting en gelegenheid tot bezoek aan de galerie en de herberg
 

LEZING

Toen Jorge Mario Bergoglio op 13 maart 2013 tot paus werd verkozen, maakte hij van meet af aan indruk: met de naamkeuze, zijn eenvoud en toegankelijkheid, zijn aandacht voor mensen in de marge, met onder meer het bezoek aan de vluchtelingen op Lampedusa en andere symbolische handelingen. Ook zijn krachtige uitspraken en zijn ‘Evangelii gaudium’, over de ‘Verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag’, worden in brede kringen van gelovigen gezien als een aanzet voor een innoverend pontificaat. Maar verandering brengt ook ongemakken mee en roept weerstanden op. Of hoe de Kerk plots weer brandend actueel is geworden.

Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, coördinator van de Onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek en directeur van het Centrum voor de studie van de Sociale leer van de Kerk.

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 29 juli 2015