Vriendendag zaterdag 17 september 2016

De traditionele Vriendendag wordt gewoontegetrouw in september gehouden.

Iedereen kan zonder aanmelding aansluiten bij de eucharistieviering en de lezing door de gastspreker.
De eucharistieviering en de lezing vinden plaats in de abdijkerk.

Als u wenst deel te nemen aan de broodmaaltijd, is vooraanmelding verplicht.
U kunt zich opgeven door het betalen van € 10,- per persoon op het volgende bankrekeningnummer:
          IBAN: BE92 7350 2423 4123
          BIC: KREDBEBB (nodig bij betaling vanuit Nederland)
          t.n.v. VRIENDEN VAN DE ACHELSE KLUIS
          met vermelding: Vriendendag
De overschrijving maakt uw opgave definitief. Uw betaling is het bewijs van opgave.
De sluiting van de aanmelding is op 13 september 2016.

Dagindeling

10:15 uur  onthaal
10:30 uur  eucharistieviering met de monniken, gezongen door  Schola Cantorum Achel  (Gregoriaans)
11:30 uur  pauze met de traditionele soepbedeling
12:00 uur  Lezing door Margriet van der Kooi, Titel: Verdriet is een werkwoord
13:15 uur  broodmaaltijd voor de deelnemers die zich middels vooraf-betaling hebben opgegeven.
14:30 uur  sluiting en gelegenheid tot bezoek aan de galerie, herberg en tentoonstelling ‘De Groote Oorlog’.
 

LEZING

Rouwen om het verlies van je geliefde, je baan, je gezondheid. Verdriet hebben omdat het leven een andere wending nam dan gehoopt en verwacht was. Afscheid nemen van een ideaal, een gemeenschap, een kerkgebouw. Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch krijgen we er allemaal mee te maken.
Verdriet lijkt vaak op een doolhof, of een wenteltrap: soms denk je dat er niets verandert, dat je steeds in hetzelfde kringetje ronddraait. Maar dikwijls, als je goed kijkt, kan het zijn dat je een ander perspectief krijgt. Rouwen is een persoonlijk antwoord op leed. Niemand kan je voorschrijven hoe dat moet, maar er zijn wel een paar dingen die kunnen helpen.

Ds. Margriet van der Kooi (1953) is geestelijk verzorger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden en in het Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden. Ze schreef onder meer ‘Het kleine meisje van de Hoop’ en ‘Verdriet is een werkwoord’. Met dit laatste boek wil ze mensen helpen een eigen weg te vinden in het onherbergzame land van verdriet, teleurstelling en rouw.

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 03 september 2016