Vriendendag zaterdag 16 september 2017

De traditionele Vriendendag wordt gewoontegetrouw in september gehouden.

Iedereen kan zonder aanmelding aansluiten bij de eucharistieviering en de lezing door de gastspreker.
De eucharistieviering en de lezing vinden plaats in de abdijkerk.

Als u wenst deel te nemen aan de broodmaaltijd, is vooraanmelding verplicht.
U kunt zich opgeven door het betalen van € 10,- per persoon op het volgende bankrekeningnummer:
          IBAN: BE92 7350 2423 4123
          BIC: KREDBEBB (nodig bij betaling vanuit Nederland)
          t.n.v. VRIENDEN VAN DE ACHELSE KLUIS
          met vermelding: Vriendendag
De overschrijving maakt uw opgave definitief. Uw betaling is het bewijs van opgave.
De sluiting van de aanmelding is op 11 september 2017.

Dagindeling

10:15 uur  onthaal
10:30 uur  eucharistieviering met de monniken,
                 gezongen door  Schola Cantorum Achel  (Gregoriaans)
11:30 uur  pauze met de traditionele soepbedeling
12:00 uur  Lezing door Roger Burggraeve
                 Thema: Als een platgetrapt grassprietje … – Over de strijd tussen goed en kwaad
13:15 uur  broodmaaltijd voor de deelnemers die zich middels vooraf-betaling hebben opgegeven.
14:30 uur  sluiting en gelegenheid tot bezoek aan de galerie, herberg
                 en tentoonstelling ‘De Groote Oorlog’.
 

Lezing
We leven in beangstigende tijden. Sinds de aanslagen in Parijs, Nice, Brussel, Berlijn, Londen … zijn terreur en blind geweld geen ver-van-mijn-bed-show meer. De strijd tussen goed en kwaad speelt zich nu af voor onze eigen voordeur. Ook Jezus was slachtoffer van mensen met een andere mening en stierf een gewelddadige dood op het kruis. Maar na Goede Vrijdag komt Pasen. Christenen belijden dan dat Jezus verrijst en zo de dood overwint. Ze drukken daarmee de diepe overtuiging uit dat het leven sterker is dan de dood, dat dood, vernieling en onderdrukking niet het laatste woord hebben.
De profane wereld vertaalt dat met uitspraken als: ‘Het komt allemaal goed.’
Maar is dat wel zo? Waar halen we het om dat te zeggen? En wat doe je met situaties waar het niet voor mekaar komt?

Roger Burggraeve (1942), professor emeritus van de KU Leuven, is ethicus, Levinasonderzoeker en Bijbelfilosoof.

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 20 juli 2017